Koop een huis in Zuid-Frankrijk

Wonen onder de zon

 

Over het kopen van een Château-woning. Wat krijg je ? Wat kost het ?         

Het Château bestaat uit een hoofdgebouw (het ‘Maison de Maître’) en twee vleugels. In het Maison de Maître bevinden zich de woningen “Salon” en “Terrasse”. Hun entree is de statige oude hoofdingang.
In het ‘MdM’ bevindt zich verder de monumentale ‘Salle de Garde’ die gemeenschappelijk eigendom is.

In de oostelijke vleugel bevinden zich de woningen “Cuves” en “Étables”. In de westelijke vleugel de woningen “Pigeonnier” en “Bergerie”. Deze vier woningen zijn nieuw gecreëerd in de vroegere stallen. Alleen de monumentale buitenmuren bleven gespaard. De individuele ingangen van deze woningen bevinden zich, extra veilig, op de afsluitbare binnenplaats (de Cour).       

De woning “Bayle” tenslotte bevindt zich halverwege het MdM en de westvleugel. Ook deze woning heeft zijn ingang op de binnenplaats.    

Wat krijg je ?          

Kort en goed: een zeer bijzondere woning in een zeer bijzondere ambiance. Gebouwd naar de hoogste comfort- en kwaliteitsmaatstaven. Alsmede een ruim bemeten privétuin. Voorts een splinternieuw groot en verwarmd zwembad en talrijke overige voorzieningen op een domaine van bijna 20.000m2.

Dat alles in een landschappelijk schitterende omgeving. Met volop bezienswaardigheden en vertier op korte afstand. Tenslotte zullen deze woningen stellig een hoog renderende belegging blijken te zijn.           

De woningen zijn zeer compleet ingericht (zie ook 'Techniek').         

Op de parking beschikt iedere woning over een overdekte en een onoverdekte parkeerplaats. Voor gasten is er daarenboven volop aanvullende parkeerruimte.           
De veiligheidsvoorzieningen van het Château bestaan uit een combinatie van personele bewaking (de eigen conciërge), elektronica en externe dienstverlening.
De plaatselijke voorzieningen op het gebied nooddiensten zijn perfect.

Wat kost het ?           

De ‘kosten koper’ bedragen ca. 7 % van de koopprijs (dit betreft overdrachtsbelasting en notariskosten).
Er zijn géén makelaarskosten.

De servicekosten voor woningen (te voldoen aan de Copropriété)  bedragen ongeveer € 245 per maand afhankelijk van de groote van de woning. In deze kosten zijn begrepen:
* de onderhoudskosten van het totaal van de opstallen, respectievelijk de opbouw van een reservefonds hiervoor,
* opstalverzekeringen (brand, calamiteiten e.d.),
* taxen t.l.v. het gemeenschappelijk eigendom,
* nutsverbruiken t.b.v. het gemeenschappelijk eigendom,
* vergoeding en huisvesting van het conciërge-echtpaar
* alsmede het dagelijks onderhoud van het terrein en het zwembad.

Ook de kosten van gas, water en elektriciteit zijn, per eenheid, vrijwel vergelijkbaar met Nederland.
Het spreekt voor zich dat deze laatste kosten sterk afhankelijk zijn van de vorm van bewoning (vakantiebewoning of permanente bewoning).
In Zuid Frankrijk zijn de stookkosten beduidend lager dan in Nederland.
 
Verkoopbegeleiding:       
 Aan kandidaat-kopers bieden wij gratis de vrijblijvende adviesdiensten van Lotthé Marshall Immobilier, een gerenommeerd internationaal kantoor gespecialiseerd in technische, juridische en fiscale begeleiding van buitenlanders bij de aanschaf van Frans onroerend goed.       

Meertalige beschikbaarheid van statuten etc.
De volledige splitsingsakte, de copropriété-statuten en het kadastraal rapport zijn alleen beschikbaar in de Franse taal. Een Nederlandse samenvatting van de statuten is echter op aanvraag beschikbaar.        

Verloop van koop/verkoopproces.        

Na mondelinge overeenstemming tussen koper en verkoper wordt door de notaris te Lédignan een concept ‘voorlopig koopcontract’ opgesteld en aan partijen voor akkoord voorgelegd (Compromis de Vente).

Bij beiderlei instemming met de tekst van het CdV ondertekenen partijen binnen enkele weken het Compromis de Vente ten kantore van de notaris. Na de totstandkoming van deze overeenkomst dienen kopers, binnen 14 dagen, een bedrag van 10% van de netto koopsom te storten op de derdenrekening van de notaris. Bij mankeren van deze betalingsverplichting vervalt de overeenkomst.    

Aansluitend brengt het notariskantoor alle vereiste documenten en verklaringen bijeen om de definitieve koop/verkooptransactie te kunnen passeren (in Frankrijk een veel meer omvattende procedure dan in NL).

Tijdig presenteert de notaris zijn totaalbesomming van de overdracht.  Op het moment van het passeren van de definitieve acte dient de volledige koopsom inclusief de gelden voor de overdrachtsbelasting en voor de kosten van de acte op de notarisrekening aanwezig te zijn.  

Bij definitieve totstandkoming van de koop/verkooptransactie wordt door de notaris de 10%-vooruitbetaling verrekend met de koopprijs. Als de definitieve koop/verkooptransactie ten gevolge van wanprestatie van de koper niet tot stand komt, wordt de vooruitbetaling verbeurd.

Vertrouwelijke informatie:       
Beveiligingsdetails, splitsingsakte, copropriété-statuten, landmeetkundig verslag e.d., worden aan kandidaat-kopers met genoegen beschikbaar gesteld na persoonlijke kennismaking en ondertekening van de vertrouwelijkheidverklaring