Koop een huis in Zuid-Frankrijk

Wonen onder de zon

 

Wat was het Château en wat is het nu

Het Château de Saint Théodorit werd in de 12e eeuw gebouwd als boerderij (‘mas’) en jachthuis van de Baronnen van Sauve. In de volksmond heette het château daarom “La Baronnie”. Het was een boerenbedrijf in de klassieke betekenis. Met uitgestrekte wijngaarden, groenten- en fruitteelt, wol- en vleesproductie en in latere jaren de teelt van zijderupsen. Tot in het begin van de vorige eeuw was het Château de voornaamste werkgever van de omwonende bevolking. Baronnie en dorp vormden toen een welvarende eenheid.

In 1973 staakte men de agrarische activiteiten. Van overheidswege werden toen de uitgestrekte landerijen en het huis gescheiden. Van het oorspronkelijk grondbezit van 160 ha bleef slechts 7% behouden.

In 2001 troffen de echtparen Vader en Verhulst het Château aan in een desolate toestand. Alleen het hoofdgebouw, het ‘Maison de Maître’, met haar magnifieke ‘Salle de Garde’, was bewoonbaar. Alle overige ruimten, alsook de tuinen, het park en de weiden en boomgaarden waren het toonbeeld van treurigheid en verval.
Nu, na grondige renovatie, is het Ch?teau in volle glorie herrezen. Binnen de contouren van de monumentale buitenmuren zijn 7 unieke woningen gecreëerd. Variërend van 260m2 tot 185m2 woongenot.

Met evenveel badkamers als slaapkamers, en met privétuinen van 735m2 tot 335m2. De prachtige ‘cour’ (de binnenplaats) vormt het rustgevende middelpunt van het complex. Tijdens de renovatie zijn talrijke nostalgische elementen behouden of hersteld. Steeds in zorgvuldige harmonie met de vereisten van deze tijd.