Chateau de Saint Theodorit

Wonen onder de zon in Zuid-Frankrijk

Wat was het Château en wat is het nu

Het Chȃteau de Saint Thëodorit werd in de 12e eeuw gebouwd als boerderij (‘mas’) en jachthuis van de baronnen van Sauve. In de volksmond heette het chȃteau daarom “La Baronnie”. Het was een boerenbedrijf in de klassieke betekenis. Met uitgestrekte wijngaarden, groenten- en fruitteelt, wol- en vleesproductie en in latere jaren de teelt van zijderupsen. Tot in het begin van de vorige eeuw was het Château de voornaamste werkgever van de omwonende bevolking. Baronnie en dorp vormden een welvarende eenheid.

In 1973 werden de agrarische activiteiten gestaakt. Van overheidswege werden toen de uitgestrekte landerijen en het huis gescheiden. Van het oorspronkelijk grondbezit van 160 ha bleef slechts 7% behouden. In 2001 troffen de huidige Nederlandse eigenaren het Chȃteau aan in een desolate toestand. Alleen het hoofdgebouw, het ‘Maison de Maître’, met haar magnifieke ‘Salle de Garde’, was bewoonbaar. Alle overige ruimten, alsook de tuinen, het park en de weiden en boomgaarden waren het toonbeeld van treurigheid en verval. Nu, na grondige renovatie, is het Chȃteau in volle glorie herrezen. Binnen de contouren van de monumentale buitenmuren zijn 7 unieke woningen gecreëerd. Variërend van 260m2 tot 185m2 woongenot. Met evenveel badkamers als slaapkamers, en met privétuinen van 735m2 tot 335m2. De prachtige ‘cour’ (de binnenplaats) vormt het rustgevende middelpunt van het complex. Tijdens de renovatie zijn talrijke nostalgische elementen behouden of hersteld. Steeds in zorgvuldige harmonie met de vereisten van deze tijd.